Honda Ô tô Bình Phước

KCN Bắc Đồng Phú-Tỉnh Bình Phước

– Điện thoại: 0972237968

– Email: hondaoto.hung@gmail.com